NIBA ACADEMY

SWOT-Analyse en strategisch management

Een zorgvuldig uitgevoerde SWOT-analyse is een belangrijke basis voor een adviestraject. Maak een grondige analyse van de dynamiek in de markt en van de resources en capabilities van de interne organisatie. Beoordeel de confrontatiematrix en zet acties uit.

De cursist vertelt

"Ik vind de docent echt fantastisch uitleggen met veel voorbeelden gelinkt aan de praktijk."

Het inventariseren van kansen en bedreigingen vraagt om een gestructureerde analyse van de ondernemingsomgeving. Hoe beoordeel je de macro-omgeving, de dynamiek in de sector, het waardesysteem en de invloed van stakeholders? En hoe beoordeel je andere elementen van de bedrijfsomgeving?

Het maken van een gedegen SWOT-analyse vraagt om een gestructureerde inzet van onderliggende methodieken. Dat geldt ook voor het inventariseren van sterkten en zwakten. Hoe bijvoorbeeld te kijken naar de bedrijfsmiddelen van de onderneming? Op welke wijze kan ik deze beoordelen? En de bekwaamheden, waartoe is de onderneming in staat en hoe beoordeel ik dit? En welke invloed heeft de organisatiecultuur in relatie tot de doelstellingen van de onderneming?

In deze cursus leer je vanuit verschillende perspectieven te kijken naar de onderneming en de externe omgeving. Je krijgt tools en inzichten om een grondige SWOT-analyse te maken. Vervolgens leer je kritisch te kijken naar de uitkomsten. Door deze te koppelen aan de doelstellingen en de strategie van de onderneming kunnen gewenste acties worden geïdentificeerd en uitgevoerd.

Deze opleiding is bestemd voor accountants, relatiebeheerders, bedrijfsadviseurs, fiscalisten en controllers die meer willen weten over het maken van een inhoudelijk sterke SWOT-analyse. En de uitkomsten van een SWOT-analyse willen koppelen aan de doelstellingen en de strategie van de onderneming. Geïnteresseerd en meer weten? Neem contact op voor het maken van een afspraak via Teams of op een locatie naar keuze.