NIBA ACADEMY

Strategie en businessmodellen

Krijg inzicht in de essentie van strategisch management. ‘Welke behoefte, van welke klanten, vullen wij op welke manier in?’ Leer een krachtige waardepropositie te ontwikkelen. Maak het concreet in een succesvol businessmodel.

De cursist vertelt

"Een hele fijne cursus waardoor je dieper op de klant in gaat. Sluit heel goed aan op de praktijk."

In deze cursus leer je de fundamentele concepten van strategisch management kennen en toe te passen op de praktijk! We leren je een analyse van de huidige strategie te maken vanuit het bedrijfskundige en financiële perspectief. Je krijgt kennis en inzichten waarmee je de strategische positie van de onderneming in de dynamischemarktomgeving kunt beoordelen. Welke keuzes dient de onderneming te maken? Daarbij zoomen we in op de middelen en bekwaamheden van de onderneming. We leggen de link tussen strategie, de organisatiestructuur en (controle-) systemen. Het volgen van de strategie door middel van KPI’s is immers essentieel bij het opstellen en behalen van ondernemingsdoelstellingen.

Het tweede deel gaat in op het ontwerpen en inrichten van een businessmodel. Hiermee maak je de strategie concreet. Wie is de doelgroep? Welke behoefte heeft deze doelgroep? En op welke wijze vervult de onderneming deze behoefte? Stap voor stap leer je de bouwstenen van een succesvol businessmodel te plaatsen. En natuurlijk hebben we daarbij aandacht voor zowel de inkomstenstroom als de kostenstructuur.

Deze opleiding is bestemd voor accountants, relatiebeheerders, bedrijfsadviseurs, fiscalisten en controllers die meer willen weten over strategie en businessmodellen. En die strategisch management in de praktijk willen toepassen. Geïnteresseerd en meer weten? Neem contact op voor het maken van een afspraak via Teams of op een locatie naar keuze.