NIBA ACADEMY

Organizational Behavior en continuïteit

Het tijdig en adequaat signaleren van continuïteitsvraagstukken verdient aanhoudende aandacht van de accountant. De Werkgroep Continuïteit van de NBA en SRA adviseert een verdere verdieping van accountants op het gebied van organisatiekennis en marktdynamiek*. Verkrijg in deze cursus tools en inzichten om te komen tot deze verdieping.

De cursist vertelt

"Door de theorie in de praktijk te kunnen toepassen weet je beter wat er speelt bij het bedrijf. Hierdoor kun je de cijfers beter toelichten."

De cursus Organizational Behavior en continuïteit behandelt vanuit een bedrijfskundig perspectief het menselijk handelen binnen organisaties. Je krijgt handvatten om mogelijke onzekerheden en bedrijfsrisico’s te kunnen aanwijzen. Het herkennen van deze indicatoren is voor een accountant van belang, nog voordat de cijfers een aanwijzing geven.

Je leert de strategische keuzes van de onderneming te beoordelen door deze te relateren aan de externe omgeving. Daarbij ga je op zoek naar risico’s die ontstaan vanuit een eventuele mismatch. Je krijgt kennis en inzichten die nodig zijn om de samenhang tussen de strategie van een onderneming en de diverse onderdelen te beoordelen. Daarmee leer je om eventuele risico’s te herkennen in het geval van onvoldoende strategische alignment.

Intern gaan we kijken naar de impact van de organisatiecultuur op strategisch management en veranderprocessen. Niet zelden verlopen voorgenomen strategische ontwikkelingen en veranderprocessen traag vanwege een mismatch met Organizational Behavior. Welke rol speelt de organisatiecultuur? En de leiderschapsstijlen van het bestuur van onderneming? Met deze en andere inzichten leg je de relatie tussen Organizational Behavior en het succes of falen van de onderneming.

De Werkgroep Continuïteit wijst* op de toenemende complexiteit van organisaties en op de snelheid en impact van externe ontwikkelingen. Leer in deze context vroegtijdig de signalen van mogelijke discontinuïteit te herkennen, nog voordat de cijfers iets laten zien.

Deze opleiding is bestemd voor accountants en controllers die hun kennis willen verdiepen op het gebied van Organizational Behavior en continuïteit van een onderneming. Geïnteresseerd en meer weten? Neem contact op voor het maken van een afspraak via Teams of op een locatie naar keuze.